Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/05/175705/annawestling.se/public_html/cms/includes/connection.php on line 2 Anna Westling - Psykosyntes

PSYKOSYNTES

En psykologi med själ
Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. I stället för att se våra personliga svårigheter som begränsande ser man inom psykosyntesen brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. Hur vi kan få våra motstridiga krafter i balans och harmoni hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. I psykosyntesen tar man tar hänsyn till att människan är en helhet av kropp, själ, känslor och intellekt som står i intimt samspel med varandra, och man fokuserar på vår potential. Med psykosyntesens verktyg kan vi utveckla vår förmåga att välja det liv vi egentligen är ämnade för att leva och vill leva.

Viljan som drivkraft
Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt. Ändå är det påfallande ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen innersta vilja och uppmuntrar dig att agera utifrån den. Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt. Psykosyntesen erbjuder dig metoder att finna meningen och ytterst syftet med ditt liv.

En praktisk psykologiform och livsattityd
Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet. En handlingsplan som känns meningsfull att följa. Psykosyntes är mer än en psykologisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten, din egen helhet som människa. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, transpersonella och sociala aspekter där kärleken till oss själva och andra intar en viktig roll.

Psykosyntesens grundare
För närmare hundra år sedan lade läkaren och psykiater Roberto Assagioli (1881–1974) grunden till psykosyntesen i Italien. Han var en av männen kring Freud men bröt med sin lärare och skapade psykosyntesens lära. Assagioli kände en begränsning i psykoanalysen – han saknade helheten. Han menade att det inte går att dela upp människan och skilja på kropp, psyke och ande. För att skapa ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap. Detta helhetstänkande utgör ett dynamiskt utgångsläge för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande. Hans teori var att utgå från det friska i varje individ och arbeta med vars och ens potential och kraft. Alla svar finns inom varje individ och det gäller att få ihop alla delarna. Istället för at se våra personliga svårigheter som begränsande, ser Psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. Den andliga aspekten hämtar han från öst.

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv" (Roberto Assagioli).

 

Länkar
För dig som vill veta mer om samtalsterapi och psykosyntes.
www.psykosyntesforbundet.se/
www.humanova.com
www.psykosyntesakademin.se
www.psykosyntesinstitutet.se
www.psychosynthesis.edu

"If there is no way out, there is always a way through"


Eckart Tolle