SAMTALSTERAPI
Jag erbjuder kort- eller långtidsterapi, stödsamtal och vägledande samtal och möjlighet till personligt växande.


Det kan finnas flera orsaker till att du har behov av att gå i samtalsterapi. Det kan vara tillfälliga livskriser av olika slag som relationsproblem, osäkerhet i ditt yrkesval eller obearbetade händelser som gör sig påminda. Att du mår dåligt utan att förstå varför, eller att du behöver vägledning i en viss situation. Kanske en känsla av att inte passa in och räcka till eller att du helt enkelt inte känner dig levande och lever det liv du längtar efter.

Jag möter dig med engagemang och empati precis där du just nu befinner dig i livet. Tillsammans skapar vi ett tillåtande rum för konflikter, smärta, sorg, nyfikenhet och utforskar tillsammans vilka verktyg som passar just dig för att skapa förståelse för ditt förflutna, din nutid och framtid. Vill du ha hjälp med exempelvis:

• Relationsproblem, konflikthantering, personlig utveckling.
• Livsleda, nedstämdhet, depression, ångest.
• Stress, oro, sömnstörningar.
• Utbrändhet och utmattningssymtom.
• Kris, sorg och kroniska smärta.
• Traumatiska besvär, sexuella övergrepp.
• Självförtroende, självkänsla och medberoende.
• Att hantera rädslor och fobier.
• Existentiella frågor, hitta mening och sammanhang.
• Livsstilsförändring, karriärförändring.
• Att hitta vem du är.

Psykosyntes är en terapiform som bidrar till att synliggöra din inneboende potential, till personligt växande och till trygghet i din vardag. När tanke, själ, ord och handling samverkar ger det dig en trygghet att kunna vara den du är eller bli den du vill vara.
Syftet är att komma till insikt med vad som begränsar dig och hur du ska övervinna eventuella hinder för att må bättre. Att tydligt kunna se vem du är, vad du vill och var i livet du är på väg.

Psykosyntesens verktyg och arbetsmetoder består bland annat av samtal, avslappning, visualisering, meditation, bild/målning, symboler, rörelse, gestaltövningar, mindfulness, hemuppgifter och övningar. Syftet med terapin är att du med tiden ska kunna bli din egen terapeut.

Välkommen att kontakta mig för vilka frågor du än bär på.

Vad det innebär att gå i samtalsterapi?
Syftet med den terapeutiska processen är att du ska våga möta alla delar av dig själv och se var i ditt liv du befinner dig. Du får hjälp med att se hur de här delarna tjänar eller begränsar ditt liv och vad som hindrar dig. Vi utforskar sidor av dig som blivit till mönster. Personliga drag och mönster som ofta har utvecklats från barndomen kan då bearbetas. Du får möjlighet att medvetandegöra dina inneboende behov. Du blir tydligare och ärligare i din kommunikation med andra. När du vet vilka behov du har kan du göra aktiva val som går i linje med den du är – och du får en frihet att välja det liv du vill leva. Du får utforska acceptans inför dig själv och andra, och du kommer att kunna släppa eventuell gammal skam och skuld. Metoden är djupgående och kan bearbetas på flera plan. Både glädje, sorg och humor får rymmas och det handlar om att innefatta alla delar av dig och inte utesluta vissa. Du kommer att få kontakt med din vilja, känna mer livskraft och du kommer att växa som person.

"If there is no way out, there is always a way through"


Eckart Tolle